Neden KB Harita ?

Sevgili İnşaat Mühendisi, Mimar, Harita Mühendisi,Şehir Plancısı
MESLEKTAŞLARIM,

Bir Harita Mühendisi olarak 1990 yılında başlayan ve bugün itibarı ile 25 yıla yaklaşan mühendislik kariyerimde özellikle İnşaat sektöründe yurtiçi / yurtdışı projelerde Harita Mühendisliğinden başlayıp Proje Müdürlüğüne kadar Yol, Metro, Rafineri, Çimento Fabrikası gibi Endüstriyel projeler, Yüksek Bina ve Konut projeleri, Altyapı Uygulama projeleri gibi birbirinden farklı bir çok projede görev alma imkanı buldum.

Sizlerinde içinde olduğunuz ve çok iyi bildiğiniz gibi kaliteli bir ölçme ekibi projelerin başlangıcı olan mobilizasyon aşamasından projenin tamamlanma teslim aşamasına kadar olan süreçte projenin olmazsa olmazıdır.

Bunun bilincinde olan bir mühendis ve yönetici olarak görev aldığım projelerin bir çoğunda sektörde ” Emanet Ekip” olarak bilinen şekli ile bende kendi ekiplerimi kurdum. Ve doğal olarak görev yaptığım her projedeki ekip kurulum aşamasında bir çok sıkıntı ve zorlukla karşılaştım. Şöyleki;

1.    İnşaat sektöründe Harita Ölçüm hizmetleri için kurulan emanet ekipler genellikle şirket bünyesinde proje bazlı olarak çalıştırıldıkları için her proje sonunda ekipteki personelin çoğu buna ekipten sorumlu mühendiste dahil olmak üzere iş bitimi verilmek sureti ile şirketten ilişiği kesilir.

2.    Sektördeki işlerin yoğunluğuna bağlı olarak bir sonraki projede aynı ekip personelini bulma şansınız çok azalır. Halbuki bir önceki projede bu personelin bir çoğu gerek şirket ile gerekse sizin kontrolünüzde çalışma tecrübesine sahip olmuşlardır. Belki de şirkete bir sonraki projede bir önceki projeden daha fazla yararlı olacaklardır.

3.    Halbuki zamanın para olduğu inşaat sektöründe Ölçme ekibinin kurulmasında gecikilen her an proje için bir kayıptır.

4.    Bunun yanında sektördeki şirketlerin bir çoğunun proje süresince kullanılacak ölçme ekipmanlarına ve proje süresince ihtiyaç olacak lisanslı yazılımlara yeterli finansmanı ayırmamaları da önümüze çıkan başka bir sorundur.

5.    Finansman sıkıntısının olmadığı ve en son teknoloji ile üretilen ölçme ekipmanlarının temin edilmesi durumunda bile bu teknolojiyi bilen ve kullanan personel noktasında çeşitli zorluklar olacaktır. Teknolojiyi bilmediği veya sınırlı bildiği için işe almak zorunda kaldığınız bir personel ölçme ekipmanından alacağınız verimliliği ve kullanım ömrünü kısaltacaktır.

6.    Kaliteli bir ölçme hizmeti alamamak veya böyle bir ekip kuramamak proje süresince yapılması muhtemel kot ve/veya koordinat hataları neticesinde projeyi maliyet noktasında da sıkıntıya sokacaktır.

7.    Proje süresince ekipteki personel tarafından kullanılan yıllık izin hakları da işin aksamasına sebebiyet verecek diğer bir etkendir.

Sevgili Meslektaşlarım,

Yukarıda bahsi geçen olumsuzlukları mühendislik kariyerim süresince birebir yaşayan bir meslektaşınız olarak özellikle inşaat sektöründe ”İNŞAAT HARİTACILIĞI” olarak adlandırabileceğimiz alanda ihtiyaç olabilecek her türlü projeye Harita Ölçüm Hizmetlerini ”TAŞERON” olarak verebilecek bir şirketin sektör içinde avantajlı olacağını düşündüm.Şöyleki;

1.    Zamanın para ve maliyet olduğu inşaat sektöründe projenizin her safhasında istenilen her vasıfta personeli çok kısa bir sürede temin edebilmek.

2.    Proje süresince performansından memnun olmadığınız herhangi bir personelin yerine çok kısa zamanda alternatif personel temin edebilmek.

3.    Personel yıllık izinlerinin kullanıldığı zamanlarda işinizi aksatmadan alternatif veya ilave personel takviyesi yapabilmek.

4.    Projelerin zamanında teslimatına yönelik ilave çalışma saatlerine ihtiyaç olması durumunda (yılbaşı tatili, resmi tatiller, hafta sonu tatilleri veya gece vardiyası gibi) istenilen vasıfta ve sayıda personel temin edebilmek.

5.    Projede ihtiyaç olabilecek her türlü ölçme ekipmanını (GPS, Total Station, Lazer Nivo, Nivo, Mira, Reflektör, Jalon vb.) temin edebilmek.

6.    Projede kullanılan bütün ölçme ekipmanlarının periyodik bakım ve kalibrasyonlarını zamanında yaptırmak, Kalite Kontrol standartlarına uygun sertifikalarının bir kopyasını işverene ibraz etmek.

7.    Projede ihtiyaç olabilecek her türlü Lisanslı yazılım programlarını (NetCAD, AutoCAD vb.) bulundurmak.

8.    Projede çalışan tüm ölçme personelinin tazminatları, fazla mesaileri ve izinleri dahil aylık maaşlarının tarafımızdan ödenmesi.

9.    Projede çalışan tüm ölçme personelinin SSK primleri ve vergilerinin  tarafımızdan ödenmesi.

10. Projede çalışan tüm ölçme personelinin konaklama, yemek ve ulaşım giderlerinin tarafımızdan karşılanması.

Sonuç olarak bir maliyet analizi yapmak gerekir ise, İnşaat sektöründe çeşitli projelerde (Yol, Metro, Bina ve Konut İnşaatı, Altyapı vb.) karşılaştığımız çeşitli taşeronluk iş kalemlerini ele aldığımızda, malzeme ve işçilik maliyetlerinin projenin genel maliyetine oranı ile bu taşeronluk iş kalemlerine daha doğrusu projenin tümüne Harita Ölçüm Hizmeti verecek deneyimli bir ekibin maliyetinin projenin genel maliyetine oranı karşılaştırıldığında bu oranın maliyet noktasında göz ardı edilebilecek kadar küçük bir değer olduğu görülmektedir.

Bu yaklaşımdan yola çıkarak daha önce bahsi geçen çalıştığım çeşitli projelerde uzun süre benim ile birlikte çalışmış Harita mühendisi, Harita teknikeri, Topograf, Alet operatörü gibi ölçme ekip personelimin şirketimize katılım ve destekleri ile kurulan KB HARİTA bilgi, deneyim, tecrübe ve teknolojiyi birlikte kullanarak sizlere daha kaliteli hizmet vermeyi ilke edinmiştir.

Projeleriniz de EKİP kurmakta güçlük çekiyorsanız, ihtiyacınız olacak her aşamada izin verin KB HARİTA olarak sizin ÇÖZÜM ORTAĞINIZ olalım.

Saygılarımızla,

KBHARİTA